YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp ban đầu.

 Hòa tan hoàn toàn 14.6g hỗn hợp Zn và ZnO bằng dung dịch HCl sau phản ứng thu được 2.24l H2 điều kiện tiêu chuẩn.
a) Tính phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp ban đầu.
b) Tính khối lượng ZnCl2 thu được sau phản ứng.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Số mol H2 là: n = V/22,4 = 2,24/22,4 = 0,1 mol

  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  1 mol                        1 mol

  0,1 mol ←                0,1 mol

  ZnO + HCl → ZnCl2 + H2O

  1 mol           1 mol

  0,1 mol →    0,1 mol

  Khối lượng Zn tham gia phản ứng là: m = n.M = 0,1 . 65 = 6,5 gam

  Khối lượng ZnO tham gia phản ứng là: m = 14,6 - 6,5 = 8,1 gam

  Số mol ZnO là: n = m/M = 8,1/81 = 0,1 mol

  a) Phần trăm theo khối lượng của Zn là:

  %m Zn = (6,5.100)/14,6 = 44,5 %

  %m ZnO = 100 - 44,5 = 55,5 %

  b) Khối lượng ZnCl2 thu được:

  m = n.M = 0,1 . (65+35,5.2) = 13,6 gam

    bởi thu phương 16/12/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON