YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 69 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 69 sách GK Hóa lớp 8

Hãy tìm khối lượng mol của những khí:

a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375 ; 0,0625.

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

M = 1,375 x 32 = 44g;

M = 0,0625 x 32 = 2g.

Câu b:

M = 29 x 2,207 = 64g;

M = 29 x 1,172 = 34g.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 69 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON