AMBIENT

Tính tỉ khối của hỗn hợp CO, CO2 so với H2?

bởi Dương Minh Tuấn 08/05/2019

Hỗn hợp X gồm CO và \(CO_2\) có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:3 .Tỉ khối của X so với \(H_2\) là :

A.37,6 B.18,8 C.19,2 D.38,4

(nêu rõ cách giải)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có :

  \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO}=2\left(mol\right)\\n_{CO_2}=3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow n_X=2+3=5\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow M_X=\dfrac{M_{CO}.n_{CO}+M_{CO_2}.n_{CO_2}}{5}=\dfrac{28.2+44.3}{5}=37,6\)

  Tỉ khối của X so với \(H_2\) là :

  \(\dfrac{M_X}{M_{H_2}}=\dfrac{37,6}{2}=18,8\)

  Đáp án B .

  bởi Thanh Mai Tran 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>