AMBIENT

Tính %V khí trong hỗn hợp gồm CO2 và N2 biết hỗn hợp có tỉ khối với O2 là 1,225?

bởi Truc Ly 08/05/2019

Cho hỗn hợp khí X gồm CO2 và N2 ( đktc ) có tỉ khối đối với khí oxi là 1,225.

a, Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp X

b, Tính khối lượng của 1 lít hỗn hợp khí X ở đktc

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Câu 1:
  a,Khối lượng của hh khí là:1,225.32=39,2 g
  Gọi x,y lần lượt là mol của và B=1√x+√x+1+1√x+1+√x+2+1√x+2+√x+3+....+1√x+2015+√x+2016vớix=2017
  Theo đề:
  =39,2
  \Rightarrowx=7/3y
  %CO_2=.100%
  =.100%=70%
  %N_2=30%
  b,
  Số mol của 1 lít hh:5/112 mol
  Ta có:7/3y+y=5/112\Rightarrowy=3/224 mol
  x=1/32 mol
  Khối lường của hh X:1/32.44+3/224.28=1,75 g

  bởi pham anh cuong 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>