AMBIENT

Tính số mol mỗi khí có trong 33.6 lít gồm CO2 và O2, biết tỉ khối của hỗn hợp so với O2 là 1,25?

bởi hành thư 14/05/2019

Có các hỗn hợp khí A gồm khí CO2 và O2 , hỗn hợp khí B gồm CO và CO . Cả A và B đều có tỉ khối với khí O2 là 1.25

a, Xác định thành phần phần trăm thể tích các khí có trong hỗn hợp A và B

b, Tính số mol mỗi khí có trong 33.6 lít (ở đktc) mỗi hỗn hợp A và B

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) Đặt nCO2=a<->44a(g)
  nO2=b<->32(g)
  Ta có: (44a+32a)/(a+b)=32*1,25
  =>a=2b
  %V của CO2=a/(a+b)*100=2b/(2b+b)*100=66,7%
  %V của O2=100%-66,7%=33,3%
  Làm tương tự vs h/hB
  b)Nhân % về thể tích của mỗi chất vs 1,5 mol thì ra số mol mỗi khí.

  bởi Nguyễn Huỳnh Giao 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>