AMBIENT

Tính tỉ khối với H2, O2 và không khí của hỗn hợp gồm 40%CO2, 30%CO và 30%N2?

bởi Nguyễn Trọng Nhân 19/05/2019

Tính tỉ khối với khí hiđrô khí oxy và không khí của hỗn hợp A có chứa 40%CO2 30%CO 30% N2 theo thể tích

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • tỉ lệ thể tích chính tỉ lệ số mol

  \(\Rightarrow\) nCO2= 0,4( mol)

  nCO= 0,3( mol)

  nN2= 0,3( mol)

  \(\Rightarrow\) Mhh= \(\dfrac{0,4.44+0,3.28+0,3.28}{0,4+0,3+0,3}\)= 34,4( g/mol)

  \(\Rightarrow\) dhh/ H2= \(\dfrac{34,4}{2}\)= 17,2

  dhh/ O2= \(\dfrac{34,4}{32}\)= 1,075

  dhh/ kk= \(\dfrac{34,4}{29}\)\(\approx1,19\)

  bởi Tiệp Ngoan Hiền 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>