YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính m chất tan trong X biết 8,96 lít hỗn hợp CO2 và SO2 có tỷ khối so với H2 là 29,5?

Có 8,96 lít h/hợp CO2 và SO2 , tỷ khối hơi của h/hợp so với hydro là 29,5 . hấp thụ h/hợp khi vào 400 ml dd NaOh 1 m , kết thúc p/ứng thu được dd X . Tính m chất tan trong X

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(n_{hh}\left(đktc\right)=0,4\left(mol\right)\)

  Gọi a, b lần lượt là số mol của CO2 và SO2

  Ta có: \(a+b=0,4\left(I\right)\)

  \(M_{hh}=29,5.M_{H_2}=29,5.2=59\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

  Ap dụng phuong phap đường chéo

  \(\Rightarrow3a-b=0\left(II\right)\)

  Giai (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,1\left(mol\right)\\b=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(n_{NaOH}=0,4\left(mol\right)\)

  \(CO_2\left(0,1\right)+NaOH\left(0,1\right)\rightarrow NaHCO_3\left(0,1\right)\)

  \(SO_2\left(0,3\right)+NaOH\left(0,3\right)\rightarrow NaHSO_3\left(0,3\right)\)

  Muối tan trong X sau phản ứng \(\left\{{}\begin{matrix}NaHCO_3:0,1\left(mol\right)\\NaHSO_3:0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\)Khối lượng chất tan có trong X

    bởi Phương Thảo 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON