AMBIENT

Tính khối lượng mol của X biết tỉ khối của X so với khí hidro là 22?

bởi An Nhiên 08/05/2019

Tính khối lương mol của khí X, khí Y biết rằng
a. Tỉ khối của X so với khí hidro là 22
b. Tỉ khối của Y so với khí nito là 2,286

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Tính khối lương mol của khí X, khí Y biết rằng
  a. Tỉ khối của X so với khí hidro là 22

  \(d_{\dfrac{X}{H_2}}=\dfrac{M_X}{M_{H_2}}=\dfrac{M_X}{2}=22\Rightarrow M_X=22.2=44\) ( g/mol )
  b. Tỉ khối của Y so với khí nito là 2,286

  \(d_{\dfrac{Y}{N_2}}=\dfrac{M_Y}{M_{N_2}}=\dfrac{M_Y}{28}=2,286\Rightarrow M_Y=2,286.28\sim64\) (g/mol )

  bởi Nguyễn Bá Hoàng Long 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>