AMBIENT

Tính tỉ khối hỗn hợp gồm 5 mol CO2 và 1 mol O2 so với không khí?

bởi Hy Vũ 08/05/2019

Cho hỗn hợp khí A gồm CO2 và O2 có tỉ lệ thể tích tương ứng là 5 : 1

a, Tính tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với không khí

b, Tính thể tích ( đktc ) của 10,5 gam khí A

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(d_{\dfrac{hh}{kk}}=\dfrac{\overline{M_{hh}}}{\overline{M_{kk}}}=\dfrac{\dfrac{44.5+32.1}{5+1}}{29}\approx1,45\)

  \(\overline{M_{hh}}=\dfrac{44.5+32.1}{5+1}=42\)

  \(n_A=\dfrac{10,5}{42}=0,25mol\)

  \(V_A=n_A.22,4=0,25.22,4=5,6l\)

  bởi Nguyễn cường 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>