Xác định NOx biết nó có tỉ khối so với H2 là 23?

bởi khanh nguyen 11/05/2019

1/ Chất A có công thức NOx. Tỉ khối so với H2 là 23. Xác định công thức của A

2/ Hợp chất A có công thức NxOy. Tỉ khối của A so với H2 là 22. Xác định công thức của A

3/ Hỗn hợp X gồm 14(g) khí N2, 16 (g) khí O2

a) Xác định khối lượng trung bình của X

b) Xác định tỉ khối của X so với H2

Câu trả lời (1)

  • 3) nN2 = 14/14 = 1 mol nO2 = 16/16 = 1mol

    \(\overline{M}\) = \(\dfrac{14+16}{1+1}\) = 15

    dx/H2 = 15/2 = 7,5

    bởi Minh Dung Ngọc 11/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan