AMBIENT

Phân tử MgO nặng hay nhẹ hơn phân tử NaOH bao nhiêu lần?

bởi Trần Hoàng Mai 25/05/2019

So sánh sự nặng nhẹ của các phân tử :

a, Phân tử magieoxit (MgO) nặng hay nhẹ hơn phân tử natrihiđroxit (NaOH) bao nhiêu lần?

b,Sắt (III) oxit Fe2O3 nặng hay nhẹ hơn phân tử oxit sắt từ ( Fe3O4) bao nhiêu lần?

c, Lưu huỳnh đioxit (SO2) nặng hay nhẹ hơn phân tử điphotpho pentaoxit (P2O5) bao nhiêu lần?

d, Nước vôi trong Ca(OH)2 nặng hay nhẹ hơn sắt (II) clorua FeCl2 bao nhiêu lần?

e, Khí hidro nặng hay nhẹ hơn phân tử ko khí bao nhiêu lần.Biết PTK KO KHÍ = 29

f,Khí clo nặng hay nhẹ hơn phân tử ko khí bao nhiêu lần.Biết PTK ko khí = 29

ADSENSE

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>