YOMEDIA

Trộn O2 và N2 theo tỉ lệ như thể nào để thu được một hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 = 14,75?

bởi Tra xanh 20/05/2019

Bài 1 : trộn với tỉ lệ về thể tích (đo ở cùng điều kiện) như thế nào giữa Oxi và Nito để thu được một hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 = 14,75.

Các Bạn Giải Giúp Mình Với Mình Đang Cần Gấp Lắm

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • bạn xem thiếu điều kiện gì ko

    bởi Marcus Aurelien 20/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA