AMBIENT

Bài tập 5 trang 165 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 165 sách GK Hóa lớp 12

Biết 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 0,2M. Khối lượng muối thu được là:

A. 3,6 gam.

B. 3,7 gam.

C. 3,8 gam.

D. 3,9 gam.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Nhận định & Phương pháp

 • Ta thấy mmuối = mKim loại + mgốc sunfat
 • Oxit so với kim loại thì có thêm thành phần là nguyên tố Oxi. Như vậy để có khối lượng kim loại mKim loại = moxit kim loại  - moxi

Lời giải:

Xét sơ đồ phản ứng:

Hỗn hợp (MgO + FeO+ CuO) + H2SO4 → Hỗn hợp muối (MgSO­4 + Fe(SO4)3 + CuSO4) + H2O.

Từ sơ đồ trên ta thấy: nO (của oxit) =  (của muối) = 0,02 mol.

⇒ mO = 16.0,02 = 0,32 (gam); mkim loại = 2,3 – 0,32 = 1,98 (gam).

mmuối = mkim loại +  = 1,98 + 96.0,02 = 3,9 (gam).

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 165 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Văn Duyệt

  cho 3,2g S tác dụng với 11,2 g Fe . hỏi sau phản ứng hoas học trên tạo thành bao nhiêu g FeS? tính khối lượng các chất còn dư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Đốt cháy hoàn toàn 126g trong bình chứa khí 02 thu đc oxít sắt từ Fe3O4

  a) Hãy viết Phuuơng trình xảy ra

  b) Tính thể tích khí O2(ở đktc) đã tham gia phản ứng trên

  c) Tính khối lượng KClO3 câbf dùng để khi phân huỷ thì thu đc 1 thể tích khí O2(ở đktc)bằng với thể tích khí O2 đã sử dụng

  (Fe=56;K=39;Cl=35,5;O=16;Al=27)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Đốt cháy hoàn toàn 18 gam FeS2 và cho toàn bộ lượng SO2 vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,125M. Khối lượng muối tạo thành là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM