YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 165 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 165 sách GK Hóa lớp 12

Biết 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 0,2M. Khối lượng muối thu được là:

A. 3,6 gam.

B. 3,7 gam.

C. 3,8 gam.

D. 3,9 gam.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Nhận định & Phương pháp

  • Ta thấy mmuối = mKim loại + mgốc sunfat
  • Oxit so với kim loại thì có thêm thành phần là nguyên tố Oxi. Như vậy để có khối lượng kim loại mKim loại = moxit kim loại  - moxi

Lời giải:

Xét sơ đồ phản ứng:

Hỗn hợp (MgO + FeO+ CuO) + H2SO4 → Hỗn hợp muối (MgSO­4 + Fe(SO4)3 + CuSO4) + H2O.

Từ sơ đồ trên ta thấy: nO (của oxit) =  (của muối) = 0,02 mol.

⇒ mO = 16.0,02 = 0,32 (gam); mkim loại = 2,3 – 0,32 = 1,98 (gam).

mmuối = mkim loại +  = 1,98 + 96.0,02 = 3,9 (gam).

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 165 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON