YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 223 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 223 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

a. Từ Fe hãy trình bày 3 phương pháp điều chế trực tiếp muối FeSO4. Viết các phương trình hóa học.

b. Từ hỗn hợp Ag và Cu, hãy tình bày 3 phương pháp hóa học tách riêng Ag và Cu. Viết các phương trình hóa học.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Câu a:

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Câu b:

3 phương pháp tách riêng Ag và Cu từ hỗn hợp

Cách 1:

  • Hòa tan hỗn hợp bằng muối Fe(III); Cu tan còn Ag không tan, tách riêng 

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

  • Cho sắt kim loại vào dung dịch thu được đồng

Fe + Cu → Fe2+ + Cu

Cách 2:

  • Hòa tan hỗn hợp bằng dung dịch HCl có sục khí oxi, Cu tan còn Ag không tan:

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

  • Điện phân dung dịch thu được đồng:

CuCl2 \(\xrightarrow[\ ]{ \ dpdd \ }\) Cu + Cl2

Cách 3:

  • Ngâm hỗn hợp bột kim loại trong dung dịch AgNO3 dư, thu được Ag

CuCl2 + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

  • Lọc lấy Ag không tan, phần dung dịch đem điện phân:

2Cu(NO3)2 + H2\(\xrightarrow[\ ]{ \ dpdd \ }\) 2Cu + O2 + 4HNO3

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 223 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF