YOMEDIA

Bài tập 6 trang 223 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 223 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

a. Từ Fe hãy trình bày 3 phương pháp điều chế trực tiếp muối FeSO4. Viết các phương trình hóa học.

b. Từ hỗn hợp Ag và Cu, hãy tình bày 3 phương pháp hóa học tách riêng Ag và Cu. Viết các phương trình hóa học.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Câu a:

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Câu b:

3 phương pháp tách riêng Ag và Cu từ hỗn hợp

Cách 1:

 • Hòa tan hỗn hợp bằng muối Fe(III); Cu tan còn Ag không tan, tách riêng 

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

 • Cho sắt kim loại vào dung dịch thu được đồng

Fe + Cu → Fe2+ + Cu

Cách 2:

 • Hòa tan hỗn hợp bằng dung dịch HCl có sục khí oxi, Cu tan còn Ag không tan:

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

 • Điện phân dung dịch thu được đồng:

CuCl2 \(\xrightarrow[\ ]{ \ dpdd \ }\) Cu + Cl2

Cách 3:

 • Ngâm hỗn hợp bột kim loại trong dung dịch AgNO3 dư, thu được Ag

CuCl2 + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

 • Lọc lấy Ag không tan, phần dung dịch đem điện phân:

2Cu(NO3)2 + H2\(\xrightarrow[\ ]{ \ dpdd \ }\) 2Cu + O2 + 4HNO3

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 223 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Bin Nguyễn

  Khử hoàn toàn 4,06 gam 1 oxit kim loại bằng CO ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo thành 7 gam kết tủa. Nếu lấy lượng kim loại sinh ra hoà tan hết trong dich dịch HCl dư thì thu được 1,176 lit khí H2.

  a. Xác định oxit kim loại.

  b. Cho 4,06 gam oxit kim loại trên tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì thu được dung dịch X và có khí SO2 bay ra. Xác định CM của muôí trong X.

  *Đây là dạng Phản ứng nhiệt nhôm. Mình nhờ ae giúp đỡ!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Cho A là oxit, B là muối, C và D là các kim loại. hãy xác định A,B,C,D và hoàn thành các phản ứng sau.

  a. A+HCl—> 2 muối+H2O

  b. B+NaOH—> 2 muối+H2O

  c. C+muối—>1muối

  d. D +muối—> 2muối.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Hòa tan hòa toàn 1.2g hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M vào dd HNO3 thì thu được dung dịnh hỗn hợp B và khí NO(duy nhất). Cô cạn dd B thì thu được chất rắn đem nung đến khối lượng không đổi thu được 1.6g hỗn hợp 2 oxit của hai kim loại. Mặt khác khi cho 1.2g A tác dung với dd H2SO4 loãng, dư đến khi phản ứng kết thúc thu được 0.224l khí H2.

  a/ Xác định kim loại M. Biế trong hợp chất M có hóa trị II.

  b/Tính khối lượng các muối trong dung dịch hỗn hợp B.

  c/Nếu cho 1.2g A vào dd Ag2SO4 sau phản ứng thu được 3.56g chất rắn D. Tính thành phần % về khối lượng các chất trong D.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>