RANDOM

Bài tập 4 trang 222 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 222 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi sau:

Bài 4 SGK Hóa học 12 nâng cao trang 222

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Các phương trình phản ứng như sau:

1) Cr + 2HCl → 2CrCl2 + H2

2) CrCl2 + 2NaOH → Cr(OH)2 + 2NaCl

3) 4Cr(OH)2 + 2H2O + O2 → 4Cr(OH)3

4) Cr(OH)3 + NaOH → Na[Cr(OH)4]

5) 2CrCl2 + Cl2 → 2CrCl3

6) Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 222 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Hy Vũ

  Cho 5,6g Fe tác dụng vừa đủ với khí clo, pứ xảy ra hoàn toàn. Tính thể tích Cl2 (đktc) và khối lượng muối tạo thành.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  hòa tan hoàn toàn 15.2 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu bằng dd H2SO4 đặc nóng(dư) thu được 6.72 lít khí SO2

  a. tính %khối lượng mỗi chất trong X

  b. hấp thụ toàn bộ khí SO2 thua được ở trên bằng V lít dd NaOH 2M. cô cạn dd sau phản ứng thu được 45.8g chất rắn khan. tính V ?

  c. nếu cho 15.2 gam hỗn hợp X trên vào dd HCL lấy dư thì được bao nhiêu litx khí ở dktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Bài 4.Cho hỗn hợp A gồm Al và FexOy.Thực hiện hoàn toàn PU nhiệt nhôm hỗn hợp A(trong điều kiện không có KK)được 92,35 gam chất rắn B. Hòa tan B trong dd NaOH dư đun nóng được 8,4 l H2 ở đktcvà còn lại chất rắn D không tan.Cho D tan hết trong dd HCl lấy dư thu được 17,92 l H2.Tìm CTHH của FexOy và khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp.

  *Mình cần gấp giúp mình với các bạn!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM