YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 222 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 222 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi sau:

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Các phương trình phản ứng như sau:

1) Cr + 2HCl → 2CrCl2 + H2

2) CrCl2 + 2NaOH → Cr(OH)2 + 2NaCl

3) 4Cr(OH)2 + 2H2O + O2 → 4Cr(OH)3

4) Cr(OH)3 + NaOH → Na[Cr(OH)4]

5) 2CrCl2 + Cl2 → 2CrCl3

6) Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 222 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON