YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 37.5 trang 91 SBT Hóa học 12

Bài tập 37.5 trang 91 SBT Hóa học 12

Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được

A. 0,03 mol Fe2(SO4)và 0,06 mol FeSO4

B. 0,05 mol Fe2(SO4)0,02 mol Fe dư.

C. 0,02 mol Fe2(SO4) và 0,08 mol FeSO4.

D. 0,12 mol FeSO4.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37.5

Sử dụng phương trình cho – nhận e và phương trình bán phản ứng ta có:

Fe → Fe3+ + 3e

0,1←   0,1  ←0,3(mol)

2H2SO+ 2e → SO42−+ 2H2O

  0,3         0,3(mol)

Fe dư: 0,02 mol

Fe + 2Fe3+→ 3Fe2+

0,02→0,04→0,06

Vậy muối thu được gồm: 

FeSO4: 0,06 mol

Fe2(SO4)3: 0,03mol

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.5 trang 91 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF