YOMEDIA

Bài tập 8 trang 223 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 8 tr 223 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Khử 2,4 gam hỗn hợp CuO và một oxit sắt có tỉ lệ mol 1:1. Sau phản ứng thu được 1,76 gam chất rắn, đem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0,448 lit khí (đktc). Xác định công thức của oxit sắt.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Sản phẩm khử CuO và oxit là Cu và Fe với tổng khối lượng hai kim loại là 1,76 gam.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

\(n_{Fe} = n_{H_{2}} = \frac{0,448}{22,4} = 0,02 \ mol\)

\(\\ \Rightarrow m_{Fe} = 0,02.56 = 1,12 \Rightarrow m_{Cu} = 1,76 - 1,12 = 0,64 \ gam \\ n_{Cu} = 0,01 \ mol = n_{CuO}\)

Trong hỗn hợp ban đầu có 0,01 mol CuO chiếm 0,8 gam

0,01 mol FexOy chiếm 1,6 gam

\(m_{Fe_{x}O_{y}} = \frac{1,6}{0,01}=160 \ gam\)

⇒ Oxit sắt là Fe2O3

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 223 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Duy Quang

  Cho hỗn hợp x gồm Ba , Na, CuO, Fe2O3 trình bày phương pháp hóa học tách thu lấy từng kl từ hỗn hợp trên và viết phương trình minh họa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  cho 23,2 gam hỗn hợp A gồm: FeO và CuO hòa tan vào dd axit HCl 1,2M cần 500 ml dd axit. dung dịch thu được là dd . Hòa tan m gam Al vào dd B đến khi kết thúc phản ứng thu dược C chứa 3 muối. cho NAOH dư vào C được kết tủa D. nung D trong kk thu được chất rắn E có m=16g. tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Trộn 100g dd \(Na_2SO_4\) 0,426% với dd \(BaCl_2\) dư. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng thu được chất rắn A và dd B.

  a) Viết ptpư

  b) Tính khối lượng chất rắn A sinh ra

  c) Trộn thêm 0,214g sắt (III) hidroxit vào chất rắn A thu được chất ắn C nung ở nhiệt độ cao thì thu được x gam chất rắn. Viết pt pư và tính x, biết điều kiện thí nghiệm chất rắn A không bị nhiệt phân hủy?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>