YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 223 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 8 tr 223 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Khử 2,4 gam hỗn hợp CuO và một oxit sắt có tỉ lệ mol 1:1. Sau phản ứng thu được 1,76 gam chất rắn, đem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0,448 lit khí (đktc). Xác định công thức của oxit sắt.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Sản phẩm khử CuO và oxit là Cu và Fe với tổng khối lượng hai kim loại là 1,76 gam.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

\(n_{Fe} = n_{H_{2}} = \frac{0,448}{22,4} = 0,02 \ mol\)

\(\\ \Rightarrow m_{Fe} = 0,02.56 = 1,12 \Rightarrow m_{Cu} = 1,76 - 1,12 = 0,64 \ gam \\ n_{Cu} = 0,01 \ mol = n_{CuO}\)

Trong hỗn hợp ban đầu có 0,01 mol CuO chiếm 0,8 gam

0,01 mol FexOy chiếm 1,6 gam

\(m_{Fe_{x}O_{y}} = \frac{1,6}{0,01}=160 \ gam\)

⇒ Oxit sắt là Fe2O3

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 223 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF