YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 37.9 trang 92 SBT Hóa học 12

Bài tập 37.9 trang 92 SBT Hóa học 12

Dung dịch A có chứa CuSO4 và Fe2(SO4)3

a) Thêm Mg vào dung dịch A → dung dịch B có 3 muối tan.

b) Thêm Mg vào dung dịch A → dung dịch C có 2 muối tan.

Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37.9

a) Mg + Fe2(SO4)3 → MgSO4 + 2FeSO4 (1)

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (2)

Dung dịch B có 3 muối là MgSO4, FeSO4 và CuSO4 dư.

b) Dung dịch C có 2 muối tan là MgSO4 và FeSO4.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.9 trang 92 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF