YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 223 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 223 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Có 3 lọ, mỗi lọ đựng một trong 3 hỗn hợp sau: Fe và FeO; Fe và Fe2O3; FeO và Fe2O3. Hãy dẫn ra cách nhận biết hỗn hợp chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học và viết các phương trình hóa học.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Lấy chất trong từng lọ đem hòa tan bằng dung dịch HCl nhận ra hỗn hợp có chứa FeO và Fe2O3 và tan nhưng không sinh ra khí, 2 hỗn hợp kia tan và kèm theo hiện tượng thoát khí:

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2\(^{\uparrow}\)

Lấy phần dung dịch của hai hỗn hợp chưa nhận được, nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào

  • Nhận ra hỗn hợp ban đầu là Fe và FeO do tạo dung dịch FeCl2 khi tác dụng với NaOH tạo kết tủa màu trắng xanh

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

  • Nhận ra hỗn hợp ban đầu là Fe và Fe2O3 do tạo dung dịch hỗn hợp FeCl2 và FeCl3 khi tác dụng với NaOH tạo kết tủa màu trắng xanh lẫn nâu đỏ

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2\(^{\downarrow}\) + 2NaCl

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3\(^{\downarrow}\) nâu đỏ + 3NaCl

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 223 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF