YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 37.13 trang 92 SBT Hóa học 12

Bài tập 37.13 trang 92 SBT Hóa học 12

Cho 18,5 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3Otác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Y và còn lại 1,46 gam kim loại. Xác định khối lượng muối trong Y và nồng độ mol của dung dịch HNO3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37.13

Sau phản ứng kim loại còn dư, vậy Fe chỉ bị oxi hoá lên Fe2+

Gọi x, y là số mol Fe và Fe3O4 phản ứng, khối lượng rắn phản ứng là

18,5- 1,46 = 17,04 (gam).

⟹ 56x + 232y = 17,04 gam (1)

Ta có phương trình cho - nhận e :

Fe → Fe2+ + 2e

x →   x → 2x mol

Fe3O+ 2e → 3Fe+2

     y → 2y → 3y (mol)

N+5 + 3e → N+2

0,3 ← 0,1 (mol)

Áp dụng ĐLBTĐT, ta có : 2x = 2y + 0,3 (2)

Từ (1) và (2), giải hệ ta có : x = 0,18; y = 0,03

Vậy muối thu được là Fe(NO3): (x + 3y) = 0,27 mol ⟹ m = 48,6 g

Số mol HNO3 phản ứng = 2.nFe(NO3)2 +nNO = 2.0,27 + 0,1 = 0,64 mol

⟹ CM(HNO3) = 3,2 (M).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.13 trang 92 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Tra xanh

  Mọi người cho mình hỏi câu này. Trắc nghiệm mà mình biếng gõ quá, cut đi luôn rồi. Cảm ơn nhiều nhé.

  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp M gồm Fe, FeCO3, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3 trong dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít hỗn hợp khí E có tỉ khối so với He bằng 7,5 và dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác hòa tan hoàn toàn hỗn hợp M trong dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch chứa 33,88 gam muối và 1,12 lit hỗn hợp khí T gồm NO và CO2. Biết các thể tích khí đo ở đktc và NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-. Giá trị của m là?

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Cô mình ra bài này cho về nhà làm aK bạn. Ai giúp mình câu này đi. Please.

  Hỗn hợp Y gồm 0,56g Fe, 16g Fe2O3 và x mol Al rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không khí) thu được hỗn hợp Z. Nếu cho Z tan trong H2SO4 loãng được V lít khí, nhưng nếu cho Z tác dụng với NaOH dư thì thu được 0,25V lít khí. Giá trị của x là:

  A. 0,1233

  B. 0,2466

  C. 0,120

  D. 0,3699

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF