YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 37.12 trang 92 SBT Hóa học 12

Bài tập 37.12 trang 92 SBT Hóa học 12

Cho luồng khí co dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 nung nóng. Sau khi kết thúc phản ứng, khối lượng chất rắn trong ống sứ là 5,5 gam. Cho khí đi ra khỏi ống sứ hấp thụ vào nước vôi trong dư thấy có 5 gam kết tủa. Xác định giá trị của m.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37.12

Nhận thấy, cứ 1 mol CO phản ứng sinh ra 1 mol CO2 thì khối lượng chất rắn giảm 16 gam

Mặt khác ta có : nCO2 = nCaCO3 = 0,05 mol

⟹ khối lượng rắn giảm = 0,05.16 = 0,8 (gam)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.12 trang 92 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • thùy trang

  Người ta dùng khí H2 để khử hoan toàn 24gam hỗn hợp A gồm Fe2O3 và CuO ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp 2 kim loại . Cho hỗn hợp 2 kim loại vào dung dich H2SO4 loãng dư thì thu được 5,04 lít khí H2( ở dktc).

        a, Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.

        b, Tính thể tích khíH2 (o dktc) đã dùng để khử hết hỗn hợp A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Câu 7: Muốn tạo thành 9 . 10 ^ -23 phân tử NH3 cần bao nhiêu phân tử H2,cần bao nhiêu phân tử N2 ,cần bao nhiêu mol N,bao nhiêu mol H2.Tạo ra bao nhiêu lít NH3 biết các khí và phản ứng xảy ra như sau:

   N2 +  3H2 <-----> 2NH3

  Câu 8: Cho kim loại Al tác dụng với CuSO4 thu được Al2 (SO4)3 và Cu

  a) Viết phản ứng xảy ra

  b) Cho 12,15g Al vào dung dịch có chứa 54g CuSO4,Chất nào còn dư sau phản ứng và khối lượng

  c) Lọc bỏ các chất rắn rồi đem cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan

  Bài 9: Dùng khí CO để khử Fe3O4 và hiđro khử Fe2O3,khối lượng sắt thu được là 226g.Khi sinh ra từ các phản ứng trên CO2 được dẫn vào nước vôi trong dư,xuất hiện 200g kết tủa trắng

  a) Tính thể tích H2 và CO (đktc) đã tham gia phản ứng

  b)Tính khối lượng mỗi oxit đã phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Dương

  cả nhà giải giúp mk với:

  Bài 1:Hòa tan hết m (g) Al trong dung dịch HNO3, thu được hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 có thể tích là 8,96 lít và có tỷ khối đối với hidro là 16,75. Tính giá trị của m

  Bài 2: cho hỗn hợp X gồm 2,7 g nhôm và 2,8 g sắt tác dụng với HNO3 đặc thu được V (l) NO2. xác định V

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • vũ

  ad cho em hỏi có file chứa nghững bài tập trắc nghiệm theo chyên đề ở mục trắc nghiệm để in ra không ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Tùng

  Cho bột Fe vào 400 ml dung dịch hỗn hợp NaNO3 0,2M và HCl đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 1,568 lít khí NO (ở đktc). Cho 800 ml dung dịch HCl 0,1M vào dung dịch X thu được dung dịch Y và 0,224 khí NO (ở đktc). Cho AgNO3 dư vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Nếu cô cạn dung dịch X thu được 18 gam hỗn hợp chất rắn khan. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N +5. Giá trị của m là: 

  A. 60

  B. 58,14

  C. 51,66

  D. 54,9

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Tùng

  Cho 27,04 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,88 mol HCl và 0,04 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa ion NH4+) và 0,12 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thấy thoát ra 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất); đồng thời thu được 133,84 gam kết tủa. Biết tỷ lệ mol của FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong X lần lượt là 3 : 2 : 1. Phần trăm số mol của Fe có trong hỗn hợp ban đầu gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 48%

  B. 58%

  C. 54%

  D. 46%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Tùng

  Hoà tan hết 40,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O bằng dung dịch chứa 0,7 mol H2SO4 và 0,7 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Cho Y tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 1M, thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Mặt khác, cho Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với:

  A. 210

  B. 215

  C. 222

  D. 240

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Help me với. Em cảm ơn cả nhà! Đề như sau:

  Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch chứa CuCl2 0,4M và FeSO4 0,4M, sau một thời gian thu được dung dịch X và hỗn hợp chất rắn nặng 25 gam. Lọc tách chất rắn rồi cho 14,4 gam Mg vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 29,8 gam chất rắn xuất hiện. Giá trị của m là

  A. 32.                     B. 27,3.                 C. 26.                 D. 28,6. 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bo Bo

  Sơ đồ phản ứng

  bởi Bo Bo 31/07/2017

  Viết các phương trình hóa học để hoàn thành sơ đồ sau:

  \(F{\rm{e}} \to F{{\rm{e}}_3}{O_4} \to C{O_2} \to NaHC{O_3} \to NaCl \to C{l_2} \to F{\rm{e}}C{l_3} \to F{\rm{e}}{(N{O_3})_3} \to NaN{{\rm{O}}_3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Anh/chị cho em hỏi câu này với ạ.

  Phản ứng giữa các chất nào sau đây không tạo ra hai muối?

  A. NO2 và dung dịch NaOH dư.                          B. Ba(HCO3)2 và dung dịch KOH dư.

  C. Fe3O4 và dung dịch HNO3 dư.                        D. Fe3O4 và dung dịch HCl dư.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Văn Quốc Duy

  Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Fe(NO3)2 và AgNO3 thu được 25,36 gam chất rắn Y và khí Z. Dẫn từ từ Z vào nước không thấy có khí thoát ra đồng thời thu được 500ml dung dịch chứa 
  chất tan có nồng độ 1M. Mặt khác, nếu hòa tan hết 2m gam X vào nước rồi tiến hành điện phân dung dịch (với hai điệc cực trơ) thì khối lượng kim loại tối đa có thể thu được là:
  A. 21,36 gam. 

  B. 39,36 gam. 
  C. 42,72 gam. 
  D. 45,12 gam
   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • huynh hai

  hòa tan hết m gam rắn x gồm zn zno fe và fexoy trong hno3 dư thấy có 1.5mol hno3 phản ứng thu được 11.2l no2. cho dd naoh dư vào dung dịch sau phản ứng. lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 16g rắn z. giá trị m là . giúp mình vs

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Mọi người cho mình hỏi câu này với.

  Trộn 2,43 gam Al với 9,28 gam Fe3O4 rồi nung nóng sau một thời gian thu được hỗn hợp X gồm Al, Fe, Al2O3, FeO và Fe3O4. Cho toàn bộ X phản ứng với dung dịch HCl dư thu được 2,352 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn Y được a gam muối khan. Giá trị của a là

  A. 27,965

  B. 16,605.

  C. 18,325.

  D. 28,326.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Alo, Alo. Có ai còn thức không? Mình đang gặm bài này, mọi người giúp đỡ với nhé.

  Trộn 8,1 gam Al với 35,2 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2 thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HCl và 0,15 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z (không chứa muối amoni) và 0,275 mol hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Z. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 280,75 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong Y là:

  A. 41,57%

  B. 62,35%

  C. 76,7%

  D. 51,14%

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF