Bài tập 9 trang 223 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 9 tr 223 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Dung dịch A là FeSO4 có lẫn tạp chất Fe2(SO4)3. Để xác định nồng độ mol của mỗi chất trong dung dịch A, người ta tiến hành những thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Thêm dần dần dung dịch NaOH vào 200ml dung dịch A cho đến dư, đun nóng. Lọc lấy kết tủa, nung ở nhiệt độ cao đến khi khối lượng không đổi, được chất rắn duy nhất có khối lượng 1,2 gam.

Thí nghiệm 2: Thêm vài giọt dung dịch H2SO4 vào 20 ml dung dịch A, rồi nhỏ dần dần từng giọt dung dịch KMnO4 vào dung dịch trên lắc nhẹ. Khi đun nóng dung dịch có màu hồng thì ngừng thí nghiệm, người ta đã dùng hết 10ml dung dịch KMnO4 0,2M.

a. Giải thích quá trình thì nghiệm và viết các phương trình hóa học.

b. Tính nồng độ mol của mỗi chất có trogn dung dịch A ban đầu.

c. Bằng phương pháp hóa học nào có thể loại bỏ được tạp chất trong dung dịch A ban đầu. Viết phương tình hóa học của phản ứng đã dùng.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Câu a:

Thí nghiệm 1:

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4 (1)

Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 + 3NaCl (2)

4Fe(OH)2 + O2 \(\overset{t^0}{\rightarrow}\) 2Fe2O3 + 4H2O (3)

2Fe(OH)3 \(\overset{t^0}{\rightarrow}\) Fe2O3 + 3H2O (4)

Chất rắn sau nung là Fe2O3 với \(n_{Fe_{2}O_{3}} = \frac{1,2}{160} = 0,0075 \ mol\)

Thí nghiệm 2:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O (5)

\(n_{FeSO_{4}} = 5n_{KMnO_{4}} = 5.0,01.0,2 = 0,01 \ mol\)

Theo các phương trình hóa học (1,3) 

\(\Rightarrow n_{Fe_{2}(SO_{4})_{3}}\) trong dung dịch đã cho = \(n_{Fe_{2}O_{3}} - n_{Fe_{2}O_{3} \ (3)}=0,0025 \ mol\)

Câu b:

Xác định nồng độ mol

\(\\ C_{M \ FeSO_{4}} = \frac{0,01}{0,02} = 0,5 M \\ C_{M \ Fe_{2}(SO_{4})_{3}} = \frac{0,0025}{0,02} = 0,125M\)

Câu c:

Ngâm một đinh sắt vào A sẽ loại được Fe2(SO4)3

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 223 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trọng Nhân

  1 . Cho 25,4 gam hỗn hợp bột Al, Fe, Cu vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn thu được 3,2 gam chất rắn và 13, 44 lít khí (đktc). Hãy xác định khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đâu

  2 . Bạc Cu dạng bột có lẫn các tạp chất: Fe2O3, CuO, Fe. Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng được đồng tinh khiết ra khỏi hỗn hợp. Hãy xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?
  3. Khử hoàn toàn 16 gam bột oxit sắt bằng khí Co ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm đi 4,8 gam.

  a) Hãy xác định công thức của oxit sắt?

  b) Chất sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính khối lượng chất kết tủa sinh ra?

  c) Tính thể tích khí CO cần dùng cho phản ứng khử oxit sắt nói trên, biết rằng phải dùng khí Co dư 10% so với lí thuyết.

  Các thể tích khí đều đo ở đctc

  4. Khử hoàn toàn 16 gam bột oxit sắt bằng khí Co ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm đi 4,8 gam.

  a) Hãy xác định công thức của oxit sắt?

  b) Chất sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính khối lượng chất kết tủa sinh ra?

  c) Tính thể tích khí CO cần dùng cho phản ứng khử oxit sắt nói trên, biết rằng phải dùng khí Co dư 10% so với lí thuyết.

  Các thể tích khí đều đo ở đctc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Một hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 có khối lượng bằng 30.4g. Nung hỗn hợp này trong một bình kín chứa 22.4 lít khí CO (đktc), thu được hỗn hợp khí có khối lượng 36g. Xác định thành phần phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp. Biết X bị khử thành Fe

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  hòa tan 27,2 gam hỗn hợp bột Fe và FeO trong dung dịch axit sunfuric loãng, sau đó làm bay hơi dung dịch thu được 111,2 gam FeSO4.7H2O. Thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời