YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 165 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 165 sách GK Hóa lớp 12

Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 560 ml một chất khí ở đktc. Nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thì thu được chất rắn. Tính khối lượng bột sắt đã dùng và khối lượng chất rắn thu được?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhận định & Phương pháp

Từ dữ kiện của bài toán ta đi đến các kết luận sau:

  • Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng ⇒ Tạo sắt (II) và khí tạo thành là khí H2.
  • Có số mol Hidro ⇒ số mol Fe phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng.
  • cho một lượng gấp đôi bột sắt thì ta nhân 2 vào số mol đã tìm ở phương trình trên ⇒ khối lượng chất rắn thu được.

Lời giải:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2                (1)

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu               (2)

Từ (1) ⇒ nFe (1) =  (mol).

Từ (2) ⇒ nCu (2) = nFe (2) = 2nFe (1) = 0,05 (mol).

Vậy khối lượng Fe đã dùng là: 56.(0,025 + 0,05) = 4,2 (gam)

Khối lượng chất rắn thu được là 0,05.64 = 3,2 (gam)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 165 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON