YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 37.14 trang 93 SBT Hóa học 12

Bài tập 37.14 trang 93 SBT Hóa học 12

Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X (Fe, Fe2O3) trong dung dịch HNO3 vừa đủ được 1,12 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với NaOH dư được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Xác định giá trị của m.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37.14

Ta có sơ đồ phản ứng:

\(10g\left\{ \begin{array}{l}
FeO\\
F{e_2}{O_3}
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
NO:0,05mol\\
F{e^{3 + }} \to Fe{(OH)_3} \to m(g)\,F{e_2}{O_3}
\end{array} \right.\)

Vì chỉ có Fe phản ứng sinh ra khí NO, sử dụng phương trình cho - nhận e

⟹ nFe = nNO = 0,05 mol.

m Fe ban đầu = 0,05.56 = 2,8(gam) ⟹ m Fe2O3 sau = 160.0,025 = 4(gam)

m Fe2O3 ban đầu = 10 - 2,8 = 7,2 g

Vậy m = 4 + 7,2 =11,2 (gam).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.14 trang 93 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Tra xanh

  Mọi người cho mình hỏi câu này. Trắc nghiệm mà mình biếng gõ quá, cut đi luôn rồi. Cảm ơn nhiều nhé.

  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp M gồm Fe, FeCO3, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3 trong dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít hỗn hợp khí E có tỉ khối so với He bằng 7,5 và dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác hòa tan hoàn toàn hỗn hợp M trong dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch chứa 33,88 gam muối và 1,12 lit hỗn hợp khí T gồm NO và CO2. Biết các thể tích khí đo ở đktc và NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-. Giá trị của m là?

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Cô mình ra bài này cho về nhà làm aK bạn. Ai giúp mình câu này đi. Please.

  Hỗn hợp Y gồm 0,56g Fe, 16g Fe2O3 và x mol Al rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không khí) thu được hỗn hợp Z. Nếu cho Z tan trong H2SO4 loãng được V lít khí, nhưng nếu cho Z tác dụng với NaOH dư thì thu được 0,25V lít khí. Giá trị của x là:

  A. 0,1233

  B. 0,2466

  C. 0,120

  D. 0,3699

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF