YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 165 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 165 sách GK Hóa lớp 12

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Nguyên tố X là:

A. Sắt.

B. Brom.

C. Photpho.

D. Crom.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

Nhận định & Phương pháp

Từ dữ kiện của bài toán ta đưa ra các kết luận sau:

  • tổng số hạt proton, nơtron và electron là 82 ⇒ p + e + n = 82 mà p = e ⇒ Phương trình: 2p + n = 82 (1)
  • hạt mang điện(proton điện dương, electron điện âm) nhiều hơn số hạt không mang điện (nơtron) là 22 ⇒ 2p - n = 22 (2)
  • Giải hệ phương trình ta được đáp án.

Lời giải:

\(\left\{ \begin{array}{l} 2p + n = 82\\ 2p - n = 22 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} p = 26 = e\\ n = 30 \end{array} \right.\)

Nguyên tố X là Sắt

⇒ Đáp án A.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 165 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON