YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 37.3 trang 90 SBT Hóa học 12

Bài tập 37.3 trang 90 SBT Hóa học 12

Nhúng thanh sắt (đã đánh sạch) vào các dung dịch ở ba thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1: nhúng vào dung dịch CuSO4.

Thí nghiệm 2: nhúng vào dung dịch NaOH.

Thí nghiệm 3: nhúng vào dung dịch Fe2(SO4)3.

Giả sử rằng các kim loại sinh ra (nếu có) đều bám vào thanh sắt thì nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Ở thí nghiệm 1, khối lượng thanh sắt giảm.

B. Ở thí nghiệm 2, khối lượng thanh sắt không đổi.

C. Ớ thí nghiệm 3, khối lượng thanh sắt không đổi.

D. A, B, C đều đúng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37.3

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.3 trang 90 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF