YOMEDIA
UREKA

Cho 29,64 gam hỗn hợp X gồm FeO, \(Fe(NO_3)_2\), Al và Zn tan hết trong dung dịch chứa 1,12 mol \(KHSO_4\). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 174,86 gam muối sunfat trung hòa (Y không phản ứng với Cu) và 3,584 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí không màu, trong đó có 1 khí hóa nâu trong không khí, tỉ khối của Z so với He là 1,8125. Dung dịch Y phản ứng tối đa với V lít dung dịch NaOH 2M. Giá trị của V là:

A. 0,865 lít.

B. 0,560 lít.

C. 0,760 lít.

D. 0,785 lít.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Khí Z chứa NO (0,03) và H2 (0,13)

  Bảo toàn khối lượng: mX + mKHSO4 = m muối + mZ + mH2O

  —> nH2O = 0,33

  Bảo toàn H —> nKHSO4 = 2nH2 + 4nNH4+ + 2nH2O

  —> nNH4+ = 0,05

  Bảo toàn N —> 2nFe(NO3)2 = nNO + nNH4+

  —> nFe(NO3)2 = 0,04

  Bảo toàn O —> nFeO + 6nFe(NO3)2 = nNO + nH2O

  —> nFeO = 0,12

  Đặt a, b là số mol Al, Zn

  —> mX = 27a + 65a + 0,12.72 + 0,04.180 = 29,64

  Y không phản ứng với Cu nên Y không chứa Fe3+. Bảo toàn electron:

  3a + 2b = 3nNO + 2nH2 + 8nNH4+

  —> a = b = 0,15

  Bảo toàn Fe —> nFe2+(Y) = 0,16

  —> nNaOH max = 4a + 4b + 0,16.2 + 0,05 = 1,57

  —> VddNaOH = 0,785 lít

    bởi Việt Long 03/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON