YOMEDIA
ZUNIA12

Cho các thí nghiệm sau: (a) Dẫn từ từ khí \(CO_2\) đến dư vào dung dịch nước vôi trong.

(b) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch phèn chua.

(c) Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

(d) Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch chứa NaAlO2.

(e) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2.

(f) Cho từ từ dung dịch Al(NO3)3 đến dư vào dung dịch NaOH và khuấy đều.

Số thí nghiệm xuất hiện kết tủa sau đó kết tủa tan tạo dung dịch trong suốt là

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • (a) CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O

  CO2 + H2O + CaCO3 —> Ca(HCO3)2

  (b) Ba2+ + SO42- —> BaSO4

  Al3+ + OH- —> Al(OH)3

  Al(OH)3 + OH- —> AlO2- + H2O

  (c) NH3 + H2O + Al2(SO4)3 —> Al(OH)3 + (NH4)2SO4.

  (d) HCl + NaAlO2 + H2O —> NaCl + Al(OH)3

  Al(OH)3 + HCl —> AlCl3 + H2O

  (e) CO2 + H2O + NaAlO2 —> NaHCO3 + Al(OH)3

  (f) Al(NO3)3 + NaOH —> NaAlO2 + NaNO3 + H2O

  NaAlO2 + Al(NO3)3 + H2O —> Al(OH)3 + NaNO3

    bởi Quế Anh 03/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF