Đề thi Học Kì 1 môn Sinh học lớp 9 - năm 2016 - 2017

45 phút 30 câu 440 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):