AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các nucleotit trên hai mạch đơn của ADN nối với nhau bằng liên kết nào:

  • A. Peptit
  • B. Ion
  • C. Hidro
  • D. Hóa trị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giữa các nucleotit của hai mạch ADN được nối với nhau bằng liên kết hidro, A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>