YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau cơ bản giữa thường biến và đột biến là :

  • A. Thường biến không do kiểu gen qui định
  • B. Thường biến không liên quan đến kiểu gen
  • C. Thường biến không di truyền còn đột biến di truyền được
  • D. Thường biến có hại còn đột biến có lợi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thường biến là những biến đổi kiểu hình trong đời cá thể do sự thay đổi của môi trường nên không di truyền cho thế hệ sau còn đột biến là những biến đổi trong kiểu gen nên được di truyền cho thế hệ sau.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20845

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA