YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Những dạng đột biến cấu trúc NST làm thay đổi số lượng gen trên một NST là:

  • A. Mất đoạn và lặp đoạn
  • B. Lặp đoạn và đảo đoạn
  • C.

   Mất đoạn và đảo đoạn

  • D. Cả B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mất đoạn làm giảm số lượng gen trên NST còn lặp đoạn làm tăng số lượng của một hoặc một số gen nào đó trên NST.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20806

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON