YOMEDIA

Unit 2 lớp 9 sách mới: City Life - Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture

Unit 2 City life của môn Tiếng Anh lớp 9 mới này các em sẽ được tìm hiểu các vấn đề xoay quanh Cuộc sống thành thị qua các phần Getting Started, Language, Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture, Looking Back, Project. Bài giảng gồm phần tóm tắt lý thuyết cùng các câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp các em có thể ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt. Bên cạnh đó là hệ thống hỏi đáp về chủ đề Cuộc sống thành thị giúp các em có thể phát triển thêm vốn từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF