AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phép lai nào trong các phép lai sau cho thế hệ kế tiếp phân ly:

  • A. P: AA x aa
  • B. P: aa x aa
  • C. P: Aa x aa
  • D. P: AA x AA

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phép lai Aa x aa cho thế hệ sau là: 1Aa : 1aa.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>