AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biến dị tổ hợp là:

  • A. sự xuất hiện các kiểu hình giống bố
  • B. sự xuất hiện các kiểu hình giống bố mẹ
  • C. sự xuất hiện các kiểu hình giống mẹ
  • D. sự xuất hiện các kiểu hình khác bố mẹ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Do sự phân li độc lập và tổ hợp tự nhiên của các giao tử trong quá trình giảm phân và thụ tinh nên tạo thành các cá thể có kiểu gen và kiểu hình khác với bố mẹ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>