YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kiểu gen dị hợp 2 cặp gen là:

  • A. AABb
  • B. AaBb
  • C. aaBb
  • D. AaBB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiểu gen dị hợp 2 cặp gen là AaBb.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20825

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON