AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khái niệm thường biến:

  • A. Biến đổi kiểu hình do ngoại cảnh mà không biến đổi kiểu gen
  • B. Biến đổi kiểu gen do ngoại cảnh mà không biến đổi kiểu hình
  • C. Biến đổi kiểu hình do ngoại cảnh mà không liên quan đến kiểu gen
  • D. Biến đổi kiểu hình do biến đổi kiểu gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>