YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở cà chua gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Kết quả của một phép như sau: 
  P: thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm F1: 74,9% thân đỏ thẫm : 25,1% thân xanh lục. Kiểu gen của P trong công thức lai trên như thế nào?

  • A. P: AA x AA
  • B. P: AA x Aa
  • C. P: Aa x aa
  • D. P: Aa x Aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 3 : 1 như vậy bố mẹ có kiểu gen dị hợp.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20799

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA