YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một đoạn ADN có 18600 nucleotit. Từ ADN này có thể tổng hợp được bao nhiêu axit amin?

  • A. 930
  • B. 3100
  • C. 620
  • D. 465

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chỉ có thông tin trên mạch mã gốc mới được truyền thông tin để tổng hợp protein và cứ mỗi bộ ba tổng hợp nên 1 axit amin.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20842

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON