AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một phân tử có 20 chu kì xoắn thì chiều dài của ADN này là:

  • A. 340 A0
  • B. 680 A0
  • C. 34 A0
  • D. 20 A0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Một chu kì xoắn có chiều dài là 34 A0 nên phân tử này có chiều dài là 680 A0.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>