YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đột biến gen là đột biến xảy ra trong :

  • A. Cấu trúc của gen
  • B. Cấu trúc NST
  • C. Cấu trúc tế bào
  • D. Cấu trúc cơ thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những đột biến trên gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho quá trình hình thành loài mới.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20849

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA