AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các phép lai sau đây phép lai nào tạo nhiều loại hợp tử nhất:

  • A. AA x AA
  • B. AA x Aa
  • C. Aa x Aa
  • D. Aa x aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phép lai Aa x Aa tạo ra 3 loại hợp tử là AA, Aa và aa.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>