YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Loại phân tử nào sau đây đóng vai trò trung gian giữa gen và protein?

  • A. Nucleotit
  • B. ARN
  • C. ADN
  • D. Protein histon

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ ADN sẽ được phiên mã tạo ra ARN và từ ARN sẽ được dịch mã tạo ra protein.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20840

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON