AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại phân tử nào sau đây đóng vai trò trung gian giữa gen và protein?

  • A. Nucleotit
  • B. ARN
  • C. ADN
  • D. Protein histon

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ ADN sẽ được phiên mã tạo ra ARN và từ ARN sẽ được dịch mã tạo ra protein.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>