AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bệnh bạch tạng do:

  • A. Đột biến gen trội gây ra
  • B. Đột biến gen lặn gây ra
  • C. Đột biến số lượng NST gây ra
  • D. Đột biến cấu trúc NST gây ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đột biến gen trội thành gen lặn, xuất hiện thể đồng hợp lặn gây ra bệnh bạch tạng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>