AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết quả phát sinh giao tử cái gồm:

  • A. 1 thế cực (2n)
  • B. 3 thế cực (n) và 1 trứng (n)
  • C. 4 tinh trùng (n)
  • D. 4 thế cực (n)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quá trình phát sinh giao tử cái tạo ra 4 tế bào, trong đó chỉ có 1 tế bào tạo thành giao tử cái (trứng) còn 3 tế bào còn lại tạo thành thể cực và sau đó tiêu biến.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>