AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tên gọi của phân tử ADN là:

  • A. Axit ribonucleic
  • B. Axit nucleic
  • C. Nucleotit
  • D. Axit deoxiribonucleotit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  tên gọi của ADN là axit nucleic.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>