AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa sinh học của nguyên phân là gì?

  • A. Tạo ra các giao tử
  • B. Tạo ra các tế bào con có bộ NST giống hệt nhau và giống hệt tế bào mẹ
  • C. Qua 2 lần phân bào tạo ra 4 tế bào con
  • D. Các tế bào con có bộ NST đơn bội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau quá trình nguyên phân tạo ra các tế bào con có bộ NST giống với tế bào mẹ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>