AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các bệnh tật di truyền sau: Bệnh tật nào được xếp vào nhóm hội chứng có liên kết giới tính:

  • A. Hội chứng Đao
  • B. Bệnh máu khó đông
  • C. Bệnh Tơcnơ
  • D. Bệnh mù màu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bệnh nhân Tơcnơ chỉ có 1 NST giới tính X trong tế bào.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>