AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu đời P là AA x aa thì ở F2 sẽ có tỉ lệ các kiểu gen là:

  • A. AA : 1aa
  • B. 1 AA : 2 Aa : 1 aa
  • C. AA : 1aa
  • D. 2 Aa : 1 aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  F1 có kiểu gen Aa do đó F2 sẽ cho tỉ lệ kiểu gen là 1AA : 2Aa : 1aa.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>