YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nếu đời P là AA x aa thì ở F2 sẽ có tỉ lệ các kiểu gen là:

  • A. AA : 1aa
  • B. 1 AA : 2 Aa : 1 aa
  • C. AA : 1aa
  • D. 2 Aa : 1 aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  F1 có kiểu gen Aa do đó F2 sẽ cho tỉ lệ kiểu gen là 1AA : 2Aa : 1aa.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20817

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON