AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cha có nhóm máu A, mẹ có nhóm máu AB, thế hệ con có nhóm máu nào?

  • A. Nhóm máu A
  • B. Nhóm máu A và B
  • C. Nhóm máu A, B và AB
  • D. Nhóm máu A, B, AB và O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Người cha có nhóm máu A, kiểu gen có thể đồng hợp hoặc dị hợp nên có thể tạo ra con có nhóm máu A, B hoặc AB.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>